เราจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้า เหมือนบ้านที่เราจะอยู่เอง

ประวัติบริษัทฯ

การก่อตั้ง

บริษัท แมกซิม ยูนิเวิร์ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 55 ล้านบาท ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท คือ คุณมงคล มหกิจไพศาล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

 

บริษัท แมกซิม ยูนิเวิร์ส จำกัด

เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แมกซิม โฮลดิ้ง จำกัด

อ่านประวัติบริษัท แมกซิม โฮลดิ้ง จำกัดคลิกที่นี่

ซึ่งได้ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี แล้ว โดยมีธุรกิจหลากหลาย ได้แก่ การผลิตสี การนำเข้าส่งออก การค้าปลีก และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยได้มีประสบการณ์หลากหลายด้าน ในการบริหารและจัดการ พนักงาน และ สินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดกับเงินลงทุน

ประวัติบริษัท แมกซิม โฮลดิ้ง จำกัด Corporate Information

ในปี 2554

เมื่อบุคลากรและเงินทุนมีความเพียบพร้อม บริษัท แมกซิม โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทาซัส คอร์ป จึงก่อตั้ง บริษัท แมกซิม ยูนิเวิร์ส จำกัดขึ้น เพื่อพัฒนาที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการจำหน่าย

โครงการแรกเริ่มของบริษัท

คือโครงการ แมกซิม กรีนวิลเลจ ตั้งอยู่บนถนนร่มเกล้า

 

 

© 2013 Maxim Universe Co.,Ltd. All Rights Reserved. Created by MPGraphichouse